• IMG 5554
 • IMG 5547
 • MG 1938
 • MG 1962

Over ons

OBS De Vierambacht is verantwoording schuldig aan Stichting BOOR.

Kijk hier voor meer informatie: www.stichtingboor.nl

Management Team

Het managementteam van de school bestaat uit:

Stefan van der Weiden (directeur)

Bouwcoördinatoren:
Marina Simicevic (bouw 3-4-5)
Lisette Hilgevoord (bouw 6-7-8)

Intern Begeleiders (IB):
Mara Kok-Sey-Tjong (bovenbouw)
Leontine Bommers (onderbouw)

Teamsamenstelling

Directie:
Stefan van der Weiden - directeur

Zorggroep:
Leontine Bommers - intern begeleider onderbouw
Mara Kok-Sey-Tjong-Elshot - intern begeleider bovenbouw & Aandachtsfunctionaris

Groepsleerkrachten:

Locatie Nozemanstraat
1-2 WIT - Noa Tanis
1-2 PAARS - Daphne Ooyen & Tessa van Splunter
3 ROOD - Cheverny Wijntuin & Sofia Wanrooij
4 ORANJE - Antal van Bennekum
5 LILA - Quinty van der Ree
6 KOBALT - Astrid Soeleman & Kamiel Arents
7 OKER - Sabah Idrissi & Belle Koppenol

Locatie De Jagerstraat
1-2 GEEL - Wissam Achlioui & Nursah Eryas
1-2 ROZE - Anilda da Cruz Fortes, Iris Versluis & Leontine Blommers
3 BLAUW - Eveline Schijf & Floor Engel
4-5 MINT - Marina Simicevic, Sanne de Bruijn & Dilara Yilmaz
6 BORDEAUX - Mariam el Ghaddioui & Fatima el Hadouchi
7 FUCHSIA - Cathy van Delzen
8 VIOLET - Lisette Hilgevoord & Dave Hendriks
8 AQUA - Arthur Ooms

ICT-coördinator
Reiner Riet & Dave Hendriks

Onderwijs-assistenten
Yemen Kapli
Dilara Yilmaz
Margot Rombout
Nursah Eryas

Vakleerkrachten gymnastiek
Tom Kalkman (coördinator Lekker Fit! & Schoolsportvereniging 'Het Nieuwe Westen')
Thijs Tromp

Medewerkers ouderbetrokkenheid
Sevim Suluki
Farida Outmani

Conciërge
Reiner Riet
Ed van Erkelens

Administratie
Wahieda Abdoelrahman
Sevim Suluki

Stagiaires

Stagiaires en de stagebegeleiding.

Wij werken intensief samen met de Hogeschool Rotterdam (leerkrachten) en het Zadkine College (onderwijsassistenten). Elk jaar geven wij hen de gelegenheid om zich op onze school verder te ontwikkelen.

De ouderraad

De ouderraad

De Vierambacht is een school met actieve ouders. Ouders die zich graag inzetten zodat alle schoolkinderen leuke activiteiten kunnen ondernemen en gezamenlijk feestdagen kunnen vieren. In de ouderraad (OR) worden naast deze sociale activiteiten voor de kinderen ook contactmomenten met de ouders georganiseerd. Want de ouderraad vindt het belangrijk dat ouders weten wat er speelt op school, en dat ouders elkaar op een informele manier kunnen leren kennen.

 • Het mede-organiseren en helpen van de juffen en meesters bij 'buitenschoolse activiteiten' en -feesten zoals een sportdag, de kerstmarkt, sinterklaas of schoolfeest.
 • Het helpen bij de schoolreisjes, dierentuinbezoek en het kamp in groep 8.
 • Het leveren van hand- en spandiensten bij andere activiteiten van de school.
 • Het op de hoogte houden en betrekken van de ouders bij de activiteiten, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief van school.

Waaraan wordt de ouderbijdrage besteed?
Belangrijk om te weten is dat de door de ouderraad georganiseerde activiteiten geheel betaald worden uit uw vrijwillige ouderbijdrage en dus niet door de school zelf. Uw bijdrage maakt het dus mogelijk dat we deze activiteiten voor álle kinderen kunnen blijven organiseren. Dank daarvoor!

Voor dit schooljaar (2022-2023) is de ouderbijdrage wederom vastgesteld op € 67,- per kind. In het bovenstaand diagram kunt u zien waaraan de ouderbijdrage het afgelopen jaar aan werd besteed.

Naast het organiseren van activiteiten is de ouderraad een plek waar ouders met elkaar in gesprek kunnen over ontwikkelingen die plaatsvinden op school en waar alle ouders terecht kunnen met vragen, ideeën of klachten die ze niet direct bij de school zelf kwijt kunnen. De ouderraad heeft regelmatig contact met de directie, de Medezeggenschapsraad (MR) en de docenten van de school waarmee deze zaken besproken kunnen worden. Inmiddels worden ook weer de goed bezochte koffieochtenden georganiseerd waar u regelmatig een lid van de ouderraad kunt spreken.

Contact
Bij het organiseren van de activiteiten kunnen we altijd wel extra hulp gebruiken, dus wanneer u het leuk vindt om te helpen dan horen we dat natuurlijk graag! Ook voor wie meer wil weten over de Ouderraad en wat we doen kan contact opnemen via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De medezeggenschapsraad

We hebben een medezeggenschapsraad bestaande uit een ouder- en een personeelsgeleding van ieder vier personen.

De oudergeleiding bestaat uit:

 • Birgitta Rottmann
 • Gerda Bindesrisingh-Hira
 • Stijn Kemper
 • Mark Driessen (voorzitter)

De personeelsgeleding bestaat uit:

 • Daphne Ooyen
 • Marloes Hummelen
 • Dave Hendriks
 • Arthur Ooms

De medezeggenschapsraad richt zich vooral op zaken die met de onderwijskwaliteit van school te maken hebben. De MR heeft een aantal wettelijke taken en bevoegdheden, zoals:

• Het overleg voeren met de directie;
• Instemmingsrecht op de onderwijskundige doelstellingen van de school;
• Jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur ontvangen;
• Het recht om te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting, over aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw en/of een belangrijke verbouwing van de school;
• Het bevorderen van openheid en overleg.


Als u meer informatie over de MR wilt of iets wilt delen met de MR, neem dan contact op met de voorzitter: Mark Driessen, ouder
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De MR komt negen keer per jaar bij elkaar en deze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata staan in de kalender op deze website. U bent van harte welkom als toehoorder (wel graag van te voren melden bij de voorzitter) en u kunt (na toestemming van de voorzitter) gebruik maken van het zogenaamde spreekrecht. Dat betekent dat u uw mening kunt geven tijdens de vergadering.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen het bestuur van onze school, Stichting BOOR, is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor primair onderwijs (GMR-po) actief. De GMR bespreekt zaken die alle openbare basisscholen of een deel ervan aangaan, de zogenaamde bovenschoolse onderwerpen.

Daarnaast vervult de GMR een ondersteunende rol bij het functioneren van zijn achterban, de Medezeggenschapsraden (MR’en) van de scholen. De MR’en worden via o.a. nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten van de GMR.

Alle informatie over de GMR-po, zoals samenstelling, vergaderingen, notulen, etc. kunt u vinden via de website: www.stichtingboor.nl (kies Medezeggenschap/GMR-po).

De leden van de GMR-po worden gekozen door de ouder- en personeelsgeleding van de MR’en van de basisscholen.

Contactouders

De school heeft regelmatig extra hulp van ouders nodig. Voor elke groep wordt gekeken naar een contactouder en die coördineert de ouderhulp zodat zoveel mogelijk ouders aan de beurt komen om te helpen.

Hulp wordt o.a. gebruikt bij bezoeken aan de kinderboerderij, museum, theater of dierentuin en bij de sportdagen. Als u zin hebt om als contactouder aan de slag te gaan dan verzoeken we u contact met de groepsleerkracht op te nemen.

Leerlingenraad

"Dialoog met en meningen van leerlingen"

De Vierambacht is een basisschool die dialoog met en meningen van leerlingen hoog in het vaandel heeft staan. Een aantal enthousiaste en betrokken leerlingen uit de groepen 7 en 8 vormt samen de leerlingenraad.

De leerlingenraad-coördinator is Lisette Hilgevoord. U kunt de leerlingenraad bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertrouwenspersoon

Voor leerlingen:
Juffrouw Belle Koppenol - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor ouders en personeel:
Mariët Natrop - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Downloads

Schoolgids 2022/2023

Schoolondersteuningsplan 2022-2025

Kernwaarden - Missie - Visie

Veiligheidsplan

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling

Informatiegids 2022/2023

locatie Hoofdgebouw

Nozemanstraat 75
3023 TM Rotterdam.

Postbus 61050
3002 HB Rotterdam

T: 010-4771883

Privacy verklaring


Volg ons

Website gerealiseerd door websitesvoorschool.nl.

Vind ons