• IMG 5554
 • IMG 5547
 • MG 1938
 • MG 1962

Over ons

OBS De Vierambacht is verantwoording schuldig aan Stichting BOOR.

Kijk hier voor meer informatie: www.stichtingboor.nl

Management Team

Het managementteam van de school bestaat uit:

Stefan van der Weiden (directeur)

Bouwcoördinatoren:
Wissam Achlioui (bouw 1-2)
Marina Simicevic (bouw 3-4-5)
Lisette Hilgevoord (bouw 6-7-8)

Intern Begeleiders (IB):
Mara Kok-Sey-Tjong (bovenbouw)

Teamsamenstelling

Directie:
Stefan van der Weiden - directeur


Zorggroep:
Mara Kok-Sey-Tjong-Elshot - intern begeleider bovenbouw & Aandachtsfunctionaris


Groepsleerkrachten:

Locatie Nozemanstraat
1-2 WIT - Noa Tanis
1-2 PAARS - Daphne van Ooyen & Tessa van Splunter
3 ROOD - Cheverny Wijntuin & Sofia Wanrooij
4 ORANJE - Antal van Bennekum
5 LILA - Quinty van der Ree
6 KOBALT - Astrid Soeleman & Kamiel Arents
7 OKER - Sabah Idrissi & Belle Koppenol

Locatie De Jagerstraat
1-2 GEEL - Wissam Achlioui & Nursah Eryas
1-2 ROZE - Anilda da Cruz Fortes, Iris Versluis & Leontine Blommers
3 BLAUW - Eveline Schijf & Floor Engel
4-5 MINT - Marina Simicevic, Sanne de Bruijn & Dilara Yilmaz
6 BORDEAUX - Mariam el Ghaddioui & Fatima el Hadouchi
7 FUCHSIA - Cathy van Delzen
8 VIOLET - Lisette Hilgevoord & Dave Hendriks
8 AQUA - Arthur Ooms

ICT-coördinator
Reiner Riet & Dave Hendriks

Onderwijs-assistenten
Yemen Kapli
Dilara Yilmaz
Margot Rombout
Nursah Eryas

Vakleerkrachten gymnastiek
Tom Kalkman (coördinator Lekker Fit! & Schoolsportvereniging 'Het Nieuwe Westen')

Medewerkers ouderbetrokkenheid
Sevim Suluki
Farida Outmani

Conciërge
Reiner Riet
Ed van Erkelens

Administratie
Wahieda Abdoelrahman
Sevim Suluki

Stagiaires

Stagiaires en de stagebegeleiding.

Wij werken intensief samen met de Hogeschool Rotterdam (leerkrachten) en het Zadkine College (onderwijsassistenten). Elk jaar geven wij hen de gelegenheid om zich op onze school verder te ontwikkelen.

De ouderraad

De ouderraad

Wij zijn een school met actieve ouders. Het is van ieders belang en plezier dat een ieder zijn steentje bijdraagt. Daarom is er ook een ouderraad. Enkele voorbeelden van de inzet van de ouderraad zijn hieronder beschreven. De ouderraad:

 • organiseert activiteiten voor ouders. Dit kunnen eigen activiteiten zijn maar ook activiteiten die aansluiten bij de school.
 • levert hand- en spandiensten bij activiteiten van de school.
 • is de ‘antenne’ voor ouders: de leden signaleren wat er leeft onder de ouders en brengen dit naar voren bij het managementteam, de MR of andere geledingen van de school.
 • levert ondersteuning. Dit gebeurt onder andere via de verschillende commissies, zoals de commissies voor feestdagen, voor de sportdag en voor andere speciale projecten.

De ouderraad houdt ouders op de hoogte van de activiteiten via de nieuwsbrieven van de school.

Wie meer wil weten over de Ouderraad kan contact opnemen via www.ouderraadvierambacht.nl of via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De leden van de ouderraad zijn vaak ook te vinden bij de koffieochtenden in de ouderkamers.

De medezeggenschapsraad

We hebben een medezeggenschapsraad bestaande uit een ouder- en een personeelsgeleding van ieder vier personen.

De oudergeleiding bestaat uit:

 • Birgitta Rottmann
 • Gerda Bindesrisingh-Hira
 • Stijn Kemper
 • Mark Driessen (voorzitter)

De personeelsgeleding bestaat uit:

 • Daphne Ooyen
 • Marloes Hummelen
 • Dave Hendriks
 • Arthur Ooms

De medezeggenschapsraad richt zich vooral op zaken die met de onderwijskwaliteit van school te maken hebben. De MR heeft een aantal wettelijke taken en bevoegdheden, zoals:

• Het overleg voeren met de directie;
• Instemmingsrecht op de onderwijskundige doelstellingen van de school;
• Jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur ontvangen;
• Het recht om te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting, over aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw en/of een belangrijke verbouwing van de school;
• Het bevorderen van openheid en overleg.


Als u meer informatie over de MR wilt of iets wilt delen met de MR, neem dan contact op met de voorzitter: Mark Driessen, ouder
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De MR komt negen keer per jaar bij elkaar en deze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata staan in de kalender op deze website. U bent van harte welkom als toehoorder (wel graag van te voren melden bij de voorzitter) en u kunt (na toestemming van de voorzitter) gebruik maken van het zogenaamde spreekrecht. Dat betekent dat u uw mening kunt geven tijdens de vergadering.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen het bestuur van onze school, Stichting BOOR, is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor primair onderwijs (GMR-po) actief. De GMR bespreekt zaken die alle openbare basisscholen of een deel ervan aangaan, de zogenaamde bovenschoolse onderwerpen.

Daarnaast vervult de GMR een ondersteunende rol bij het functioneren van zijn achterban, de Medezeggenschapsraden (MR’en) van de scholen. De MR’en worden via o.a. nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten van de GMR.

Alle informatie over de GMR-po, zoals samenstelling, vergaderingen, notulen, etc. kunt u vinden via de website: www.stichtingboor.nl (kies Medezeggenschap/GMR-po).

De leden van de GMR-po worden gekozen door de ouder- en personeelsgeleding van de MR’en van de basisscholen.

Contactouders

De school heeft regelmatig extra hulp van ouders nodig. Voor elke groep wordt gekeken naar een contactouder en die coördineert de ouderhulp zodat zoveel mogelijk ouders aan de beurt komen om te helpen.

Hulp wordt o.a. gebruikt bij bezoeken aan de kinderboerderij, museum, theater of dierentuin en bij de sportdagen. Als u zin hebt om als contactouder aan de slag te gaan dan verzoeken we u contact met de groepsleerkracht op te nemen.

Leerlingenraad

"Dialoog met en meningen van leerlingen"

De Vierambacht is een basisschool die dialoog met en meningen van leerlingen hoog in het vaandel heeft staan. Een aantal enthousiaste en betrokken leerlingen uit de groepen 7 en 8 vormt samen de leerlingenraad.

De leerlingenraad-coördinator is Lisette Hilgevoord. U kunt de leerlingenraad bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertrouwenspersoon

Voor leerlingen:
Juffrouw Belle Koppenol - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor ouders en personeel:
Mariët Natrop - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Downloads

Schoolgids 2021/2022

Schoolondersteuningsplan 2022-2025

Kernwaarden - Missie - Visie

Veiligheidsplan

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling

locatie Hoofdgebouw

Nozemanstraat 75
3023 TM Rotterdam.

Postbus 61050
3002 HB Rotterdam

T: 010-4771883

Privacy verklaring


Volg ons

Website gerealiseerd door websitesvoorschool.nl.

Vind ons