Logopedie

Het kan voorkomen dat uw kind logopedie nodig heeft. Binnen school hebben we een eigen logopediste van logopedie-praktijk ‘Kletsmajoor’. Meer informatie kunt u krijgen via onze IB-er op ib@devierambacht.nl.