Onderwijs op maat

Op De Vierambacht wordt gewerkt binnen het leerstof-jaarklassenmodel: ieder leerjaar heeft een vastgesteld pakket aan leerstofinhouden en doelen, waarbinnen we gedifferentieerd werken. Zo komen we tegemoet aan de specifieke behoeften van minimaal drie groepen leerlingen: kinderen die zich ontwikkelen volgens de brede norm die gangbaar is, kinderen die meer uitdaging aankunnen en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We gaan nog een stapje verder voor leerlingen die sneller door de leerstof kunnen. Als leerlingen de doelen binnen het leerjaar gemakkelijk eigen maken en de verrijkingsstof goed aankunnen, dan personaliseren we het aanbod. Deze groep leerlingen stelt samen met de leerkracht een persoonlijke lijst met doelen samen uit bijvoorbeeld een hoger leerjaar.