Bewegingsonderwijs

Het bewegingsonderwijs op de Vierambacht wordt gegeven door onze vakleerkrachten meester Thijs en meester Tom. We maken hiervoor gebruik van de gymzalen aan de Nozemanstraat 77 en de De Jagerstraat 42.

Als school nemen wij deel aan het programma Lekker Fit!. Dit is een actieprogramma dat door de gemeente Rotterdam in het leven is geroepen om kinderen uit de stad meer bewust te laten worden over het belang van beweging en gezonde voeding.

Vanuit dit programma krijgen de leerlingen uit de groepen 1 en 2 één keer per week in de gymzaal bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Daarnaast krijgen de kinderen ook nog twee keer per week bewegingsonderwijs van de groepsleerkracht in het speellokaal.De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Hiervan wordt voor de groepen 4 en 5 één les bewegingsonderwijs ingevuld als zwemles.