Waardering & Weerbaarheid

Binnen ons onderwijs spelen sociaal-emotionele vaardigheden en normen en waarden een belangrijke rol. Met het ‘Leefstijl-programma’ worden jongeren hiervan bewustgemaakt. Samen met klasgenoten doen de kinderen activiteiten en opdrachten die het besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken. Het bevorderen van positieve groepsrelaties speelt in de Leefstijl-lessen een grote rol. Niet alleen het individu wordt sterker, maar ook de groep.

De Vierambacht beschikt ook over een anti-pestprotocol waarin staat hoe de school pesten voorkomt en pestgedrag signaleert en aanpakt. In ons anti-pestprotocol geven we leerlingen, leraren en ouders duidelijkheid over hoe pesten wordt voorkomen en hoe gehandeld wordt wanneer er gepest wordt. Door het protocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen alle betrokkenen: leraar, pester, gepeste, overige klasgenoten en ouders.

In het protocol staat beschreven op welke manier wij direct optreden tegen pesten. Hiermee geven we een duidelijk signaal af aan leerlingen dat pesten op onze school niet wordt getolereerd. Dit heeft als positief bijeffect dat de veiligheidsbeleving van leerlingen zal toenemen. Onze leerlingen waarderen de school gemiddeld met een 8,1.

Meer informatie is op te vragen bij de coördinatoren:

Belle Koppenol
Lisette Hilgevoord