Ontwikkelingsvoorsprong

Voor leerlingen uit groep 4 t/m 8 die meer uitdaging nodig hebben werken we projectmatige met verrijkingsmateriaal van de Pittige Plus Torens.

Deze groep leerlingen krijgt wekelijks een aparte les op een manier die recht doet aan hun talenten. Er wordt gewerkt met thema’s, waarbij het niet alleen gaat om het vergaren van kennis, maar waarbij de eigen inbreng en ideeën van de leerlingen ook van groot belang zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld presentaties te maken over wereldsterren, kunnen er nieuwe gezelschapsspelletjes ontworpen worden of worden er proefjes uitgevoerd om kennis te maken met natuur- en scheikunde. De leerlingen ontwikkelen hiermee het analytisch denken, het creatieve denken en het praktische denken. Bij elk project worden vaardigheden geoefend als: samenwerken, overleggen, beargumenteren, onderzoeken, zichzelf verdiepen, keuzes maken, ontwerpen, plannen, drie dimensionaal uitwerken, presenteren, zelfreflectie, etc.