Schoolgids

Aan het begin van een nieuw schooljaar verschijnt er altijd een nieuwe schoolgids. In deze gids staat veel praktische informatie zoals de schooltijden, e-mailadressen van leerkrachten, actuele vakantieregeling etc. De informatiegids wordt in de eerste week van het nieuwe schooljaar op de website gezet en zonodig regelmatig geactualiseerd. Link informatiegids De schoolgids is een belangrijke bron van informatie over het onderwijs op Obs de Vierambacht. Hierin informeren wij u over onze visie op het onderwijs, onze manier van werken, de zorg voor onze leerlingen, enzovoorts. Vanaf 1 september is de schoolgids te downloaden via onze website. Wilt u een gedrukt exemplaar van de schoolgids, dan is dat mogelijk. U kunt bij de administratie een schoolgids bestellen.

Scholen op de kaart: De Vierambacht