Digitale geletterdheid

Media nemen in onze samenleving een steeds belangrijkere rol in. Soms is media niet onafhankelijk, onbetrouwbaar of hebben we het zelfs over nepnieuws. In de bovenbouw doen de leerlingen, tijdens de lessen ICT, kennis op en leren vaardigheden om bewust en kritisch om te gaan met social media, internet en apps.