Kwaliteitszorg

Onze Intern Begeleiders (IB'er) monitoren en bewaken samen met de leerkrachten dat elke leerling voldoende en op zijn niveau leert. De IB'er is verantwoordelijk voor het opbrengstgesprek, waar de analyse en duiding van de behaalde leerresultaten centraal staan. Taal en rekenen hebben hier een belangrijke rol, want dit zijn belangrijke pijlers in ons onderwijs.

We onderzoeken voortdurend welke leerstrategie├źn bij onze leerlingen werken en we monitoren op de voortgang voor elk kind. Een aanpak die werkt wordt vastgelegd in de onderwijsplannen. Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In ons schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod. Indien gewenst maken we een ondersteuningsplan (OPP), zowel voor de leerling, die minder in staat is om de leerlijn te volgen, maar ook voor de leerling, die meer uitdaging nodig heeft (meer-begaafde).